Skip links

رز

برج مسکونی آرمیتاژ رز در زمینی به مساحـت 1615 مترمربع با 17 طبقه در حاشیه بلوار شهید صارمی مشهد احداث شده است.

درباره پروژه

برج مسکونی آرمیتاژ رز در زمینی به مساحـت 1615 مترمربع با 17 طبقه در حاشیه بلوار شهید صارمی مشهد احداث شده است. این ساختان زیبا دارای همه امکانات رفاهی و تاسیسات هتلی است و از داخل واحدها چشم انداز کم نظیری به فضای سبز و منطقه کوهستانی آب و برق دارد. این ساختمان دارای 30 واحد مسکونی در مســاحت های 245 و 276 متری است و واحد پنت هوس در بالاترین طبقه است. دسترسی اختصاصی تک واحدی از طریق 2 آسانسور 13 نفره، نورگیری مناسب فضاهای آپارتمانی از 3 زاویه و ورودی مستقل سواره و پیاده از ویژگی های مجتمع مسکونی آرمیتاژ رز است.

برج مسکونی آرمیتاژ رز در زمینی به مساحـت 1615 مترمربع با 17 طبقه در حاشیه بلوار شهید صارمی مشهد احداث شده است. این ساختان زیبا دارای همه امکانات رفاهی و تاسیسات هتلی است و از داخل واحدها چشم انداز کم نظیری به فضای سبز و منطقه کوهستانی آب و برق دارد. این ساختمان دارای 30 واحد مسکونی در مســاحت های 245 و 276 متری است و واحد پنت هوس در بالاترین طبقه است. دسترسی اختصاصی تک واحدی از طریق 2 آسانسور 13 نفره، نورگیری مناسب فضاهای آپارتمانی از 3 زاویه و ورودی مستقل سواره و پیاده از ویژگی های مجتمع مسکونی آرمیتاژ رز است.

اینجا صحبت از
زندگی است

برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ، مدرن و منحصر به فرد برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ، مدرن و منحصر به فرد برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ،

Looking for collaboration?

ARMITAJ

Mashhad, Haft-e-Tir, Golshan St
No. 8, Iran

+98-5131905

E-Mail:

info@armitaj.ir

شماره تماس ما :

ایمیل ما :

Explore
Drag