Skip links

• اینجا صحبت از زندگی است

• اینجا صحبت از زندگی است

شرکت توسعه سرمایه گذاری آرمیتاژ -گروه شرکت های پاریز - بیش از 25 سال است که درضمن انجام فعالیت‌های عمرانی شهری، احداث ساختمان های بلندمرتبـــه و لوکس را در کارنامه خود به همراه دارد. این گروه متشکل از مدیــــران مجرب، مهندسان کارآزموده و پرسنل متعهــدی است که مفتخرند پروژه های شاخصی همچون برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن، مجتمع های مسکونی آرمیتاژ هاشمیه، رز، هنرستان، ساختمان های اداری آسا، پاریز و... را تکمیل و به بهره برداری رساندند. از سوی دیگر، امروزه عملیات اجرایی ساخت هتل 5 ستاره و برج چند منظوره آرمیتـــاژ در جزیره زیبای کیش، پروژه منطقه نوین شهری و برج های مسکونی آرمیتاژ پلازا در مشهد و پروژه برج های مسکونی آرمیتاژ در شهرهای چالوس و کلارآباد آغاز شده تا حرکتی رو به جلو و استوار در مسیر اهداف ترسیم شده این شرکت باشد. امیدواریم با همراهی مخاطبان ارجمند و اعضای خانواده اقتصادی اجتماعی بزرگ آرمیتاژ، پروژه های دردست احداث نیز پس از بهره برداری به برگ زرین دیگری در 3 دهه سابقه پرافتخارمان تبدیل گردد.

ایمیل ما :

شماره تماس ما :

شماره تماس ما :

ایمیل ما :

Explore
Drag